Görsel Sanatlar

2019-08-31
Mehmet Necip DUMAN
Görsel Sanatlar

SANAT EĞİTİMİ

Tolstoy’a göre sanat, bir duyguyu yaşayan insanın o duyguyu bilerek ve isteyerek başkalarına aktarma olayıdır. (Tolstoy, 2004, 2.) Dolayısıyla insan hayat içerisinde bilerek ve isteyerek kendini bir sanat dalı ile ifade etmek ister. İşte tam bu noktada sanat eğitimi devreye girmektedir. Eğitim, bireye istendik ve kalıcı davranışlar kazandırma çabasıdır. Bu çerçevede sanat eğitimi ise bireyin duygu ve düşüncelerini estetik ve yaratıcılık çerçevesinde geliştirmesine yardımcı olmaktır, diyebiliriz. Bu açıdan bireylere sunulan sanat eğitiminin bütün dallarının; bireyin kendisini ifade etmesine, yaratıcılığın gelişmesine olanak vermeli ve farklı bakış açıları geliştirmesine destek olması büyük önem taşımaktadır.

Resim sanatı insanın kendini ifade etmesinin ve yaratıcılığını geliştirmesinin en güzel yollarından biridir. Bu açıdan bakacak olursak; öğrencilerimizin içine kapanık, asosyal olmalarının ve iletişime kapalı olmalarının ana nedenlerinden birinin kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlayacak ortamların kısıtlılığı ve sanat dallarından en az biriyle ilgilenmemesidir. İşte burada resim sanatının öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerinin dışavurumuna yardımcı olduğu bu ortamda bir ürün ortaya koymanın kendilerine verdiği hazzı bir bütün olarak hayata bakış açılarının olumlu yönde değiştiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Bunun yanında resim sanatının öğrencilerimizin topluma yararlı birer birey olmalarına katkısı yadsınamaz bir gerçektir. Kendilerini doğru ifade eden, enerjilerini topluma faydalı ürünler ortaya çıkarmaya harcayan, öz güveni yüksek, ahlaklı ve erdem sahibi bireyler yetiştirmek ana hedefimiz olmalıdır.

Amacımız bireyleri hayata hazırlarken sanatın güzellikleriyle onların  hayallerinin somutlaşmasını sağlamaktır. Sanat penceresinden bakan gözler; bakan değil, gören gözler olacaktır. Neticede sanat eğitimi öğrencilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürme çabalarının yanında, gerçekliğin de farkına varmalarını sağlamaktır.

Mehmet Necip DUMAN

Görsel Sanatlar Öğretmeni

PANDEMİ DÖNEMİNE HAZIRIZ !

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlarımıza %25 İndirim Uygulanmaktadır.