Halk Oyunlarının Önemi

2019-06-08
Üsküdar Arme Koleji
Folklor Faydaları
Halk Oyunlarının Önemi

Halk oyunları, içerisinde müziği, hareketi ve anlatımı barındıran bir oyundur. Yurdumuzun değişik yörelerinin ayrı ayrı oyunları vardır. Bu oyunlarının ritmik beden hareketleri genellikle ait oldukları coğrafyayı ve o yörenin yaşam biçimlerini de yansıtırlar. Dünya genelinde ülkelerin birbirlerini yakından tanımalarında halk oyunlarının katkısı büyüktür. Halk oyunları aynı zamanda, halkın duygularını, düşüncelerini, müziğini, giyimini ve ritmin birleşmesiyle yansıtan bir bütündür.

HALK OYUNLARI GELİŞTİRİR

Halk oyunlarının bireyler üzerinde bedensel, zihinsel ve motorsal  gelişimine kesinlikle faydaları vardır. Disiplin açısından da halk oyunlarının çok olumlu etkisi vardır. Bireylerin  aynı müzikte, aynı hareketleri yaparak aynı sesi çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, komutla hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmelerini ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını ve kurallara uymalarını sağlar. Halk oyunları dersi bireylerin sorumluluk duygularını da geliştirir, Oyunlarda kullandıkları malzemeleri (mendil, kaşık, tef. Vs) bireyler derse gelirken yanlarında getirip, ders çıkışlarında da onları toparlayıp dolaplarında muhafaza etmeleri gerektiğini öğrenirler. Bireylerde özgüvenin oluşmasında halk oyunları dersinin etkisi büyüktür. Yapılan takım çalışmalarında içine kapanık ya da dikkati daha az olan bireylerin sosyalleşmelerine yardımcı olur. Hep birlikte çıkmış oldukları bir gösteri bireylerde başardım duygusunun açığa çıkmasını ve daha iyisini yapabilirim şeklinde motive olmalarını kesinlikle sağlar.

GRUPLA HAREKET ETMEYİ ÖĞRENİR

Bireyler için sayısal zekanın gelişmesinde de halk oyunları dersi çok önemlidir. Ritim duygusunun gelişmesi, bireylerin okuldaki diğer derslerine de olumlu yönde etki eder. Dikkatlerini daha kolay toplamalarını sağlar. Ritmi yakalayan bireyler grup çatısı altında bir olmayı ve grupla hareket etmeyi öğrenirler. Bireysel anlamda kendilerini ifade etme yetenekleri de artar. Aynı zamanda Halk oyunları, bireylere estetik kazandırır, sanat duygularını pekiştirir. Bir diğer önemli konuda okullarda ikiz kardeşler arasındaki öğrenme farklılığını da kesinlikle göz önünde bulundurmalıyız. İkizlerden hatta zaman zaman üçüz ve dördüzde olabiliyor halk oyunları çalışmalarımızda, tabi çok güzel ve ayrı bir duygu bu bizler için Bireylerden biri çok yetenekli diğeriyse kardeşine göre daha az yetenekli olabilir, bu durumda halk oyunları dersi verirken sınıftaki ikizleri birlikte değerlendirmemek gerekir. Onları diğer bireyler gibi bireysel olarak değerlendirmeliyiz. İkizlerden aynı performansı beklemek kesinlikle çok yanlış olur. Yapamayan çocuk bu sefer kendini hep ikiziyle yarış halinde hisseder. Bu da onu olumsuz etkiler. İkizlerden birinin bazı konularda başarı gösterip diğerinin ilgi ve becerilerinin farklı olması son derece normaldir. Peki bu durumda nasıl bir yaklaşım sergilememiz gerekir, Tabi ki daha az yetenekli ve yavaş öğrenen çocuğu gruptan soyutlamak yerine sahnede başka bir planda pozisyonlandırmak daha doğru ve yerinde olur. Gösteri sonunda alınan alkış ve başarı bütün hepsi bireylere olmalıdır. Bu şekilde bir motivasyon ayrıca daha az başarılı bireylerin kendilerine güvenlerini ve daha çok çalışma isteği duymalarını beraberinde getirir.

PANDEMİ DÖNEMİNE HAZIRIZ !

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlarımıza %25 İndirim Uygulanmaktadır.