Kurucumuz Orhan Çelik'in Tebeşir Gazetesi'ne Röportajı

2019-08-30
Kurucumuz Orhan Çelik'in Tebeşir Gazetesi'ne Röportajı

1. Üsküdar ARME Koleji’nin kuruluşu hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Okulumuzun kuruluşu uzun bir AR-GE ve fizibilite aşamasından sonra lokasyon araştırmasının tamamlanmasına dayanmakta ve okulumuz bu araştırmalara bağlı olarak bugünkü konumunu almaktadır. Bir okulun kuruluş aşamasında;

-Ortakların fikir birliği

-Yatırım yapılacak bölgenin eğitim-öğretim gereksinimi

-Rasyonel verilerle belirlenmiş bir bütçe gibi birliktelik ve araştırma olmadan okulun kuruluşu mümkün değildir.

 

2. Gerek eğitim sistemi gerek fiziki yapıları incelemek adına çok okul gezdik. Siz nasıl bir sistem ve fiziki yapı ortaya çıkardınız?

Cevap: Gelişen teknoloji ve değişen ilgi ile ihtiyaçlar eğitim sistemini etkilemektedir. Bu doğrultuda modern eğitim araç ve gereçleri barındıran laboratuvar ve dersliklerimiz, sosyal ortamlar ve kütüphanemiz her anlamda modern bir eğitim hizmetine olanak sağlamaktadır. Sistem olarak ise yapılandırmacı, öğrenci merkezli, aktif öğrenmeyi benimseyen ve yenilikçi bir sistem söz konusudur.

 

3. Farklı alanlarda kulüpleriniz var, bunları detaylandırır mısınız?

Cevap: Maalesef günümüzde okula ve eğitim kurumlarına bakış sadece sınav başarısına odaklanmıştır. Bu durum öğrencinin kişisel gelişimini, iletişim yeteneğini, merhamet, özgüven ve özsaygı gibi önemli parametreleri maalesef geri plana itmiştir. Kulüplerimizin amacı öğrencileri sadece “soru çözen” değil, aynı zamanda “sorun çözen” bireyler haline getirmektedir. En az akademik dersler kadar önemlidir.     

 

4. Dil bilmek günümüz meslek hayatı için gerekliler listesinde. Sizin dil konusundaki çalışmalarınız nelerdir?

Cevap: Merkezinde insan olan her sistem öncelikle evrensel olmalıdır. Evrenselliğin birinci koşulu iletişimdir. İletişim için gerekli olan en önemli unsur ise dil bilmekten geçiyor. Bu anlamda öğrencilerimizin dünyayı daha iyi algılayabilmeleri için en az bir tane yabancı dil konuşabilmeleri gerekiyor.

Okulumuzda bunun için uygun bir akademik kadro ve materyallerin tamamı tedarik edilmiştir. Özellikle İngilizce dersinin “speaking” bölümüne büyük ağırlık veriyoruz. Bu konuda inanın çok ciddi çalışmalarımız var.

 

5. Tanıtımlarınızda “Üç Aşamalı Eğitim Sistemi” başlığını görüyoruz. Üç aşamalı eğitim sistemi nedir?

Cevap: Üç aşamalı eğitim sistemi BTS, STS ve GTS’den oluşmaktadır. Öğrencilerimizin bireysel özelliklerine göre ders çalışma programları hazırlayıp, kazanımlarının sınavlarla takip edilmesi ve tam öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesinden oluşmaktadır.

Mevcut sistemin tüm açıklarını bu uygulamayla kapatmak istiyoruz. Bu, bölgemizde uygulanan en yeni ve en farklı sistemdir. Üzerinde çok düşünülmüş ve deneme-yanılma yoluyla yeterince test edilmiş bir modeldir.

 

6. Eğitim kadronuz hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap: Eğitim kadromuzu oluştururken mesleki açıdan kemale ermiş, iş ahlakını ön planda tutan ve öğrencilere örnek teşkil edecek şahsiyetli öğretmenler tercih edilmiştir. Unutmayalım ki şahsiyetleri şahsiyetler inşa eder.

 

7. Günümüz eğitiminde rehberlik çok önemli. Siz öğrencilerinize rehber olma konusunda nasıl bir çalışma yapacaksınız?

Cevap: Unutmayalım ki rehberlik tek başına yeterli olmayabilir. Lise öğrencinin aynı zamanda psikolojik danışmaya da ihtiyaçları vardır. Bu kısmı ihmal etmemek gerekir. Öğrencilerin zamanında doğru yönlendirilmesi, öğrenmeyi öğreten bir alışkanlığın kazanılması için oluşturulmuş rehberlik sistemi ancak başarılı sonuçlar doğurabilir. Okulumuzun rehberlik kadrosu bu bakış açısıyla kurulmuştur.

 

8. Dönem içerisinde eğitimin sıradanlığından kurtulmak adına öğrencilerinizle bir aktivite planınız var mı?

Cevap: Yıl boyu kariyer günleri gezi organizasyonlarımız olacak. Çeşitli meslek gruplarından uzmanlar davet edip öğrencilerle doğrudan iletişime geçireceğiz. Bunun dışında üretim yapan fabrika, Çocuk Esirgeme Kurumu, Huzurevi, üniversite ziyaretleri yapacağımız gezi etkinliklerinin sadece birkaçı olacak. Amacımız öğrencilerimize hayatın gerçek yüzünü göstermek ve aynı zamanda hoş vakit geçirmelerini sağlamaktır.

TANITIM FİLMİMİZ

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı Olduğumuz Kurumlarımıza %25 İndirim Uygulanmaktadır.