Başaracağına İnan

2019-06-08
Üsküdar Arme Koleji
Üsküdar Arme Koleji
Başaracağına İnan

 

Her hangi bir alanda başarılı olmuş bir kişi, başarı serüvenini anlatırken ilk kurduğu

cümle “bu işi başaracağıma inanıyordum” ifadesidir. Başarılı olamamış herhangi bir kişi ise

o alanda başaracağına dair inancını kaybetmesidir. Gerçekten inanç başarıda bu kadar sırlı bir

unsur mudur? Kişinin yaptığı işin neticesine bu kadar tesiri fazla mıdır? İşin neticesini

olumsuzdan olumluya çevirecek bir etkisi var mıdır?

Bir hedef belirlediniz. Belirlediğiniz hedefi gerçekleştirmek için öncelikli olarak kendinize güvenmeniz gerekir. Bu hedefe ulaşacağınıza dair inancınız tam olmalıdır.

Üniversite sınavında başarılı olmak, herhangi bir dersten başarılı olmak, okulu iyi bir derece

ile bitirmek bu ve benzeri alanlarda başarı unsuru kişinin kendisine olan inancı ile doğru

orantılıdır. Çünkü inanç kişi için bir limittir. Başarı çıtasıdır. Yaşamda neyi ne kadar

yapabileceğiniz inancınızla ilgilidir. Üniversite sınavında başarı olarak kendinizde ne

bekliyorsunuz? Kaç puan alacaksınız? Hangi bölümü kazanacaksınız? Bununla ilgili

kendinizdeki beklentiniz nedir? Bu beklentiyi gerçekleştirecek inancınız nedir?

Evet, potansiyelinize inanın. Kişilerin harika bir potansiyeli var. Hedefi

gerçekleştirecek donanım kişide fazlasıyla var. Gücünüzün farkında olun. Kendinize haksızlık

etmeyin. Potansiyelinizle hedefin zirvesine çıkacağınıza inanın. İnancınızı hiçbir zaman

yitirmeyin ve ümitsizliğe asla düşmeyin. İçinizdeki olumlu duyguyu tetikleyin ve olumlu

güce yatırım yapın. Önceliğiniz olumlu, pozitif tarafınız olsun. Negatif taraftan gelen seslere

itibar etmeyin. Pozitif tarafınızı muhatap kabul edin. Olumlu duygu zamanla kendinize olan

güven duygusunu açığa çıkaracaktır. Ben başarırım, ben yapabilirim düşüncesi kişiye eyleme

geçme gücü verecektir. Sınavlara hazırlanan öğrenciler, belli bir noktada tıkandıkları zaman

bu olumsuz durumda kendine olan güven duygusuyla çıkacaklar. Zihninizde iki şef vardır.

Bunlardan biri negatif, diğeri pozitiftir. Hangisini devreye koyarsanız o sizin adınıza

çalışmaya başlayacaktır. Hangisini tetikliyorsunuz. Kelime ve kavramlarla pozitif yönü

tetikleyin. Ben bu dersi anlamıyorum diye bir ifade kullandığınızda zihniniz sizin o dersi

niçin anlamayacağınıza dair bilinçli, mantıklı nedenler sunacaktır. Ama aynı ders için ben bu

dersi anlıyorum dediğinizde bu defa zihniniz size niçin anladığınızla ilgili mantıklı nedenler

ileri sürecektir.

Kendinize güvenin. İnanç kişiye bir işi yapabilme gücü verir. Dayanma ve tahammül

gücünü açığa çıkarır. Bir şeye %100 inanırsanız onu gerçekleştirirsiniz. Zihin tarlanıza inanç

ve yapabilme düşüncesi ekin. Ektiğinizi biçeceksiniz. Sonunda onu elde edeceksiniz.

Meseleyi öncelikle zihinde bitirin.

Başarılı olanlar, ruhsal, zihinsel ve fiziksel olarak tamamen yapabileceğine

odaklananlardır. Başarılı olamayanların endişeleri vardır. Endişe, kişinin potansiyelini

kullanmayı engelleyen büyük bir etkendir. Endişelerinizi bırakın. Çünkü endişe, endişe

duyduğunuz şeyin gerçekleşmesine neden olur. Çevrenizdeki insanlara bakın eğer bir şeyde

endişeleniyorlarsa ve onunla ilgili olumsuz düşünce geliştirmişlerse, o şey karşılarına bir

gerçek olarak çıkıyor. Dolayısıyla yaptıklarınıza ve yapabileceklerinize odaklanarak başarının

gerçekleşmesine zemin oluşturun.

 

PANDEMİ DÖNEMİNE HAZIRIZ!

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarımıza %25 indirim uygulanmaktadır!