Nükleer Enerji

2019-08-30
Mehmet Yamadağ
Nükleer Enerji

NÜKLEER ENERJİNİN ÜLKEMİZDEKİ YERİ

Türkiye’nin şuan %31 oranında elektrik üretimi doğalgazdan yapılmaktadır. Enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmında dışarıya bağımlı olduğumuz bir gerçektir. Nükleer enerji bu bağımlılığı uzun süre azaltacaktır. Dünyanın enerji talebinin %80’i kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtlardan sağlanır. Dünyada petrol rezervleri 2050, doğalgaz rezervleri ise 2070 yılına kadar bitecektir. Bu nedenle yeni enerji kaynaklarının kullanımı söz konusu olduğunda nükleer enerji bu ihtiyacı karşılamakta kullanılabilir.

Nükleer reaktörler bir kaza olmadığı sürece doğaya hidroelektrik santrallerinden daha az zarar vermektedir. Güneş enerji panelleri, rüzgâr türbinleri her ne kadar zararsız görülse de verimli topraklar üzerinde kurulduğunda topraklarımızı olumsuz etkiler. Ülkemizin enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Akarsu üzerinde kurulabilecek baraj sayısı belirlidir. Rüzgâr, güneş enerjisi, jeotermal enerji de üretim artmaktadır. Fakat bu enerjilerinde kullanım alanları sınırlıdır. Nükleer teknolojide, ileri teknolojide yatırım yapılması suretiyle enerji ithaline olan bağımlılık azaltılacaktır. Enerjide farklı çeşitler oluşturulması bakımından nükleer enerjide diğerinden alternatif olarak kullanılmalıdır.

 Türkiye’de her yıl yaklaşık %8 kadar enerji ihtiyacı artmaktadır. Bugünün şartlarında enerji ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, fakat enerji yatırımları uzun vadeli olduğu için bundan 5-6 yıl sonrası için gerekli olacak enerjinin şimdiden planlaması gerekmektedir. Bu nedenle gelecek yıllar için faydalı bir alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Yarın bir enerji sıkıntısı oluştuğunda şimdi yatırım yapsanız bile bunun karşılığını hemen alamayacaksınız. Geleceğin ne getireceği belli olmamaktadır.

Fosil yakıtların meydana getirmiş olduğu karbonmonoksit, kükürtdioksit ve azotdioksit gazları sera etkisini arttırmaktadır. Bu dünyanın ortalama sıcaklığını arttırmasından dolayı küresel ısınma meydana gelmektedir. Küresel ısınma dünyada iklim değişiklikleri başta olmak üzere pek çok çevre felaketlerine neden olmaktadır. Nükleer enerji ile karbondioksit gazının çok az meydana gelmesinden dolayı küresel ısınmayı azaltıcı etkisi vardır.

Gelişmiş ülkeler incelendiğinde bu ülkelerdeki nükleer güç reaktörü sayısı konuyu özetleyici niteliktedir. ABD 74, FRANSA 58, JAPONYA 50, RUSYA 33 adet Nükleer Reaktör’e sahiptir. Ülkemizde Mersin Akkuyu’da yapımına başlanan nükleer enerji santrali tamamlandığında enerji ihtiyacımızın %33’ü karşılanmış olacaktır. Bu alanda Toryum tıpkı Uranyum gibi etkin olarak kullanılabilir. Dünyadaki Toryum rezervleri 1000 yıl boyunca Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayabilir.

Sonuç olarak nükleer enerji santralleri lüks olmaktan çıkıp bir ihtiyaç halini almıştır. Devletin bu noktada gerekli adımları atması, biz vatandaşların bu konuda bilinçli olarak bu yatırımlara destek vermemiz gerekmektedir.

MEHMET YAMADAĞ

FİZİK ÖĞRETMENİ

PANDEMİ DÖNEMİNE HAZIRIZ!

ANLAŞMALI KURUMLAR

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarımıza %25 indirim uygulanmaktadır!